linux tar 打包 tar.gz 格式的压缩包

tar.gz 是 linux 平台比较常见的压缩包格式,下面介绍使用 tar 命令打包和解压 tar.gz 格式的文件。

  1. 打包文件: tar czvf file.tar.gz file.log

  2. 打包文件夹: tar czvf file.tar.gz dir

  3. 解压 .tar.gz 格式: tar xf file.tar.gz

文章评论

0条评论